Wednesday, 30 November 2022

Team de ZuidAs

Dentists

Dentist Drs. Luke BoskerOnzichtbare beugels InvisalignLuke Bosker
Cosmetic dentistry, certified braces dentist

Dentist Pauline RemmertInvisalignPauline Remmert
Dentist, certified braces dentist

Dentist Drs. Marianne van LeeuwenOnzichtbare beugels InvisalignMarianne van Leeuwen
Dentist, certified braces dentist

Dentist Drs. Marijn Oude ElberinkMarijn Oude Elberink
Dentist

Dentist Drs. Pepler EngelbrechtPepler Engelbrecht
dentist

Dentist Drs. Chung Hong ChanChung Hong Chan
Dentist

Tandarts Drs. Toen LiuToen Liu
Dentist

Oral hygienists

Oral hygienist Kewita GanpatsinghKewita Ganpatsingh
Oral hygienist

Oral hygienist Francisca LeutscherFrancisca Leutscher
Oral hygienist

Oral hygienist Sam SupranotoSam Supranoto
Oral hygienist

Oral hygienist Natascha WesselsNatascha Wessels
Oral hygienist

Mondhygiënist Marjolein OssefMarjolein Ossef
Oral hygienist

Assistents

Sahar Khosravi, assistenteSahar Khosravi

Ilda Fouquet tandarts assistenteIlda Fouquet

Kathrine MeullerKathrine Meuller

Receptionists

Management

ManagementMarlien Lotz